درمان آرتروز لگن با ساده ترین تکنیک ها

درمان آرتروز لگن با ساده ترین تکنیک ها

آرترویت در اصل به معنی "التهاب مفصل" است و به دو شکل آرتریت التهابی ( مثل روماتیسم مفصلی) و آرتریت تخریبی ( همان آرتروز یا سایبدگی) دیده می شود. آرتروز نوعی آرتریت است که در واقع نتیجه نهایی تخریب...